Gyakran ismételt kérdések

 

Mi az, hogy “közös költség”?

 

A közös költség a közös tulajdonba tartozó épületrész, épület berendezés, nem lakás céljára szolgáló helyiség és lakás fenntartásának költsége, valamint a rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadásokat tartalmazza. A közös költség tartalmát általában két nagy csoportba sorolhatjuk, úgy mint üzemeltetési és felújítási költség. A közös költség havonta fizetendő összeg, mértékét általában az előző évi tényleges kiadások segítségével határozza meg a lakásszövetkezet.

A befizetést a tárgyhó 15.-ig kell teljesíteni.

 

Mi az üzemelési költség (ingatlanhasználati díj)?

 

Az üzemeltetés elsősorban a közös tulajdonú ingatlanrészek (például lépcsőház, padlás) rendeltetésszerű használatához folyamatosan szükséges szolgáltatások ellátását és a velük kapcsolatos közüzemi díjak fizetését jelenti. Szükség szerint ide sorolhatók a házmesteri, házfelügyelői szolgáltatások megszervezése valamint a karbantartási költségek is. A karbantartás alatt az állagmegőrzést szolgáló olyan javítási, hibaelhárítási munkákat kell érteni, amelyek nem érik el a felújítás szintjét. A közös költség fogalmának részét képezik végezetül azok a rendes gazdálkodás körét meghaladó kiadások is, amelyek a közös tulajdonú ingatlanrészekkel függnek össze. Ezek a kiadások a felújítástól elsősorban abban különböznek, hogy jellemzően az épület bővítésével, vagy új épület létesítésével járnak együtt.

 

Mi a felújítási költség?

 

A felújítás az üzemeltetési költségekhez képest az ingatlan egészére, vagy legalább egy főszerkezeti elemére kiterjedő, időszakonként szükségessé váló olyan általános javítási, építés-szerelési munkákat jelöl, amelyek eredményeképpen az eredeti műszaki állapotot visszaállítják, vagy az eredeti használhatóságot, üzembiztonságot megnövelik. (Jellemzően: pl. teljes tető víz szigetelése, homlokzat teljes felújítása vagy hőszigetelése, stb.)

 

Kell biztosítást kötni a lakásomra?

 

Az épületek un. tömbbiztosítással rendelkeznek. A tömbbiztosítás a közös tulajdonra és a lakására is vonatkozik, kivéve a lakásban lévő ingóságra valamint nem érvényes baleset és felelősség biztosításra. Az ingóságok, beleset, ill. felelősség biztosítás megkötése minden esetben saját döntés körébe tartozik.

 

Ha eladom a lakásom be kell jelentenem a lakásszövetkezetnél?

 

Amennyiben eladja a lakását, javasoljuk, hogy ezt a vevővel együtt jelentsék be a lakásszövetkezet irodájában. Ekkor közösen kérhetik az aktuális folyószámla kimutatást azaz a havi előírások és befizetések aktuális egyenlegét. Célszerű ha előre megegyeznek a tört havi előírás rendezésének módjáról, azaz eldöntik, hogy ki fizeti az utolsó teljes havi közös költséget mivel a közös költség csak teljes hónapra van meghatározva. A lakásszövetkezeti törvény értelmében a lakásszövetkezeti tag kérésére az igazgatóság köteles írásban nyilatkozni a költségtartozásról és annak összegéről, ha a tag a tulajdonában álló lakást értékesíteni szeretné. Ez biztonságot jelent a vevőnek és a lakásszövetkezetnek egyaránt. Előbbinek azért, mert így nem kell attól tartania, hogy nemcsak egy új otthont vásárolt magának, hanem többszázezer forintos költséghátralékot is, míg a lakásszövetkezetnek nem kell az eladó és a vevő esetleges vitája miatt elmaradó befizetésektől tartaniuk.