Általános adatok

 

 

A lakásszövetkezet neve, székhelye:

 

Neve: Úttörő-Vasas Lakásfenntartó szövetkezet
Székhelye: 5300 Karcag, Kossuth tér 7-9.
Számlavezető pénzintézete: MBH Bank
A pénzintézeti számlaszáma: 70100114-11087728
KSH statisztikai száma: 10094312 6820 12916
Adószáma: 10094312-1-16
Társadalombiztosítási azonosítója: 340896

 

A lakásszövetkezet célja, feladatai, tevékenységi köre:

 

A lakásszövetkezet célja:


• a lakásszövetkezet kezelésében lévő lakóépületek üzemeltetése, karbantartása, fel­újítása, korszerűsítése
• a lakásszövetkezet működtetésénél az önsegély, a szolidaritás, a tagi demokrácia, az önkéntes közreműködés, a tagok szolgáltatási igénye, mint   meghatározó alapelvek figyelembevétele és megvalósítása.

 

A lakásszövetkezet feledata:


A lakásszövetkezet alapvetően a kezelésében álló lakóépület fenntartásával, korszerűsítésével, tagjai és nem tagjai lakhatásával összefüggő épület fenntartási, használatba adási, továbbá alaptevékenységéhez illeszkedő vállalkozási feladatokat lát el.

 

A lakásszövetkezet alaptevékenységi körébe tartozó feladatai:


• a lakásszövetkezet tulajdonában álló lakóépületben a tagok által közösen használt eszközök, épületrészek és a lakóépülethez tartozó földrészlet    használatba adása
• a lakásszövetkezet tulajdonába és kezelésébe tartozó lakóépület fenntartása
• a lakásszövetkezet tagjai és nem tagjai számára nyújtandó kulturális, sport és közcélú tevékenységek ellátása.

 

A megjelölt tevékenységi körök kiterjednek mindazoknak a feladatoknak az ellátására, amelyeket a jogszabályok a lakásszövetkezet részére előírnak vagy lehetővé tesznek, vagy azok keretei között céljának megvalósítása érdekében szükségesnek tart. Ennek megfelelően a lakásszövetkezet tevékenységi körei.

 

A lakásszövetkezet alaptevékenysége, főtevékenysége:


Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése, hasznosítása TEAOR 68.20.